• Dates de la tournée ~Kakuchi yori Otodoke Shimasu!~

  2014 :

  DateLieuxPrefectureOuvertureDébut
  13/6 FUNJ-twice Osaka 18:00 18:30
  15/6 Kashiwa PALOOZA Chiba 17:30 18:00
  21/6 Kanagawa FAD Yokohama 14:00 14:30
  17:30 18:00
  1/7 HEAVEN'S ROCK Saitama Fukutoshin VJ-3 Saitama 18:00 18:30
  20/7 DRUM SON Fukuoka 16:30 17:00
  21/7 Kobe SLOPE Hyogo 13:30 14:00
  16:30 17:00
  28/7 ell.FITS ALL Aichi 18:00 18:30
  8/8 KYOTO MUSE Kyoto 18:00 18:30
  13/8 Takamatsu DIME Kagawa 18:00 18:30
  22/8 Music Showa Session Yamagata 18:00 18:30
  23/8 Sendai darwin Miyagi 14:00 14:30
  17:00 17:30
  24/8 Morioka CLUB CHANGE WAVE Iwate 13:30 14:00
  16:30 17:00
  26/8 Mito Light House Ibaraki 18:00 18:30
  27/8 Takasaki club FLEEZ Gunma 18:00 18:30
  31/8 Kanazawa AZ Ishikawa 14:00 14:30
  17:00 17:30
  21/9 Live House Hamamatsu Madowaku Shizuoka 14:00 14:30
  17:00 17:30
  22/9 Gifu club-G Gifu 18:00 18:30
  13/10 Shunan Chikita Yamaguchi 14:00 14:30
  17:00 17:30
  19/10 Koriyama Hip Shot Japan Fukushima 14:00 14:30
  17:30 18:00
  26/10 Matsuyama Salon Kitty Ehime 14:00 14:30
  17:00 17:30
  27/10 club GRINDHOUSE Tokushima 18:00 18:30
  115/11 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya Tochigi 14:00 14:30
  17:00 17:30
  16/11 LIVE HALL GOLDEN PIGS RED STAGE Niigata 14:00 14:30
  17:00 17:30
  28/11 CRAZYMAMA KINGDOM Okayama 18:00 18:30
  29/11 Hiroshima CLUB QUATTRO Hiroshima 13:00 13:30
  16:30 17:00
  30/11 Osaka BIGCAT Osaka
  17:15 18:00
  1/12 Nagoya Diamond Hall Aichi
  17:15 18:00
  6/12 DRUM Be-7 Nagasaki 14:00 14:30
  17:00 17:30
  7/12 DRUM Be-0 Oita
  15:30 16:00
  13/12 Toyama Soul Power Toyama 14:00 14:30
  17:00 17:30
  14/12 Fukui Hibiki no Hall Fukui 15:00 15:30
  21/12 Live House Shizuoka 14:00 14:30
  17:00 17:30

  2015 :

  DatelieuxPrefectureOuvertureDébut
  25/1 Otaru GOLDSTONE Hokkaido 13:30 14:00
  1/2 DRUM Be-1 Fukuoka 13:30 14:00
  16:30 17:00
  3/2 Shinjuku ReNY Tokyo 17:45 18:30
  4/2 17:45 18:30
  2/5 17:45 18:30
  8/2 Shunan Chiquita Yamaguchi 14:00 14:30
  17:00 17:30
  8/3 Matsusaka M'AXA Mie 14:00 14:30
  17:00 17:30
  14/3 Wakayama shelter Wakayama 14:00 14:30
  17:00 17:30
  15/3 Shiga U ☆ STONE Shiga 13:30 14:00
  16:30 17:00
  4/4 Kofu KAZOO HALL Yamanashi 14:00 14:30
  17:00 17:30
  5/4 Nagano CLUB JUNK BOX Nagano 14:00 14:30
  18/4 Miyazaki WEATHER KING Miyazaki 17:00 17:30
  19/4 Saga GEILS Saga 14:00 14:30
  25/4 PENNY LANE 24 Hokkaido 17:00 17:30

   

  Annulé à cause du typhon