•  

  Titre original : Oh No 懊悩/ハルウララ
  Titre traduit : ???
  Sortie : 24 Avril 2019
  Label : zetima
  Classement, vente : ???
  Autres membres : Ayaka Hirose, Minami Nomura, Sakurako Wada et Rei Inoue.
  Bonus : cartes postale

   

  Contenu :

  Edition : Pistes : Temps : Paroles : Composition : Arrangement :

  Régulière A
  1)Oh No Ounou
  2)Haru Urara
  3)Nen ni wa Nen (Acapella Ver.)
  4)Oh No Ounou (Instrumental)
  5)Haru Urara (Instrumental)
  3min39
  4min33
  3min31
  3min39
  4min33
  Kodama Ameko
  MEG.ME
  Abe Sho
  Hoshibe Sho
  Harada Yuichi
  Abe Sho
  Hirata Shoichiro
  Harada Yuichi
  Sugita Atsushi (INSPi)

  Régulière B
  1)Oh No Ounou
  2)Haru Urara
  3)Nen ni wa Nen (Acapella Ver.)
  4)Oh No Ounou (Instrumental)
  5)Haru Urara (Instrumental)
  3min39
  4min33
  3min31
  3min39
  4min33
  Kodama Ameko
  MEG.ME
  Abe Sho
  Hoshibe Sho
  Harada Yuichi
  Abe Sho
  Hirata Shoichiro
  Harada Yuichi
  Sugita Atsushi (INSPi)

  Limitée A
  1)Oh No Ounou
  2)Haru Urara
  3)Nen ni wa Nen (Acapella Ver.)
  4)Oh No Ounou (Instrumental)
  5)Haru Urara (Instrumental)

  DVD :
  1)Oh No Ounou (MV)
  3min39
  4min33
  3min31
  3min39
  4min33
   

  ?min??
  Kodama Ameko
  MEG.ME
  Abe Sho
  Hoshibe Sho
  Harada Yuichi
  Abe Sho
  Hirata Shoichiro
  Harada Yuichi
  Sugita Atsushi (INSPi)

  Limitée B
  1)Oh No Ounou
  2)Haru Urara
  3)Nen ni wa Nen (Acapella Ver.)
  4)Oh No Ounou (Instrumental)
  5)Haru Urara (Instrumental)

  DVD
  1)Haru Urara (MV)
  3min39
  4min33
  3min31
  3min39
  4min33
   

  ?min??
  Kodama Ameko
  MEG.ME
  Abe Sho
  Hoshibe Sho
  Harada Yuichi
  Abe Sho
  Hirata Shoichiro
  Harada Yuichi
  Sugita Atsushi (INSPi)

  Limitée SP
  1)Oh No Ounou
  2)Haru Urara
  3)Nen ni wa Nen (Acapella Ver.)
  4)Oh No Ounou (Instrumental)
  5)Haru Urara (Instrumental)

  DVD
  1)Oh No Ounou (Dance Shot Ver.)
  2)Haru Urara
   (Dance Shot Ver.)
  3min39
  4min33
  3min31
  3min39
  4min33
   

  ?min??
  ?min??
  Kodama Ameko
  MEG.ME
  Abe Sho
  Hoshibe Sho
  Harada Yuichi
  Abe Sho
  Hirata Shoichiro
  Harada Yuichi
  Sugita Atsushi (INSPi)

  Event V
  1)Oh No Ounou (Close-up Ver.)
  2)Haru Urara (Close-up Ver.)
  3)Kobushi Factory "Ounou Aru Aru" Stories Hirose Ayaka Hen
  4)Kobushi Factory "Ounou Aru Aru" Stories Nomura Minami Hen
  5)Kobushi Factory "Ounou Aru Aru" Stories Hamaura Ayano Hen
  6)Kobushi Factory "Ounou Aru Aru" Stories Wada Sakurako Hen
  7)Kobushi Factory "Ounou Aru Aru" Stories Inoue Rei Hen
  8)OMAKE no Omake Eizou
  ??? ??? ??? /

  Autres : "Nen ni wa Nen (Acapella Ver.)" n'était pas prévue comme une des pistes du single. Elle a été annoncé comme un peu plus tard car la vidéo faite pour "OMAKE CHANNEL" a été très populaire.

  Galerie - Paroles

  Goodies (détails) :

   

  Achat : Régulière A/B/Limitée A/B/SP


  MVs :


  votre commentaire
 •  

  Titre original : きっと私は/ナセバナル
  Titre traduit : ???
  Sortie : 8 Août 2018
  Label : zetima
  Classement, vente : ???
  Autres membres : Ayaka Hirose, Minami Nomura, Sakurako Wada et Rei Inoue.
  Bonus : cartes postale

   

  Contenu :

  Edition : Pistes : Temps : Paroles : Composition : Arrangement :

  Régulière A
  1)Kitto Watashi wa
  2)Naseba Naru
  3)Kitto Watashi wa (instru)
  4)Naseba Naru (instru)
  5min17
  4min18
  5min17
  4min18
  Tsunku
  Oikawa Neko
  Tsunku
  Hoshibe Sho
  U.M.E.D.Y. (rap), Okubo Kaoru
  Miyanaga Jiro

  Régulière B
  1)Kitto Watashi wa
  2)Naseba Naru
  3)Kitto Watashi wa (instru)
  4)Naseba Naru (instru)
  5min17
  4min18
  5min17
  4min18
  Tsunku
  Oikawa Neko
  Tsunku
  Hoshibe Sho
  U.M.E.D.Y. (rap), Okubo Kaoru
  Miyanaga Jiro

  Limitée A
  1)Kitto Watashi wa
  2)Naseba Naru
  3)Kitto Watashi wa (instru)
  4)Naseba Naru (instru)
  DVD :
  1)Kitto Watashi wa (MV)
  5min17
  4min18
  5min17
  4min18

  6min18
  Tsunku
  Oikawa Neko
  Tsunku
  Hoshibe Sho
  U.M.E.D.Y. (rap), Okubo Kaoru
  Miyanaga Jiro

  Limitée B
  1)Kitto Watashi wa
  2)Naseba Naru
  3)Kitto Watashi wa (instru)
  4)Naseba Naru (instru)
  DVD
  1)Naseba Naru (MV)
  5min17
  4min18
  5min17
  4min18

  4min58
  Tsunku
  Oikawa Neko
  Tsunku
  Hoshibe Sho
  U.M.E.D.Y. (rap), Okubo Kaoru
  Miyanaga Jiro

  Limitée SP
  1)Kitto Watashi wa
  2)Naseba Naru
  3)Kitto Watashi wa (instru)
  4)Naseba Naru (instru)
  DVD
  1)Kitto Watashi wa (Dance Shot Ver.)
  2)Naseba Naru (Dance Shot Ver.)
  5min17
  4min18
  5min17
  4min18

  5min31
  4min34
  Tsunku
  Oikawa Neko
  Tsunku
  Hoshibe Sho
  U.M.E.D.Y. (rap), Okubo Kaoru
  Miyanaga Jiro

  Event V
  1)Kitto Watashi wa (Close up)
  2)Naseba Naru (Ayaka Hirosa Solo ver.)
  3)Naseba Naru (Minami Nomura Solo ver.)
  4)Naseba Naru (Ayano Solo ver.)
  5)Naseba Naru (Sakurako Wada Solo ver.)
  6)Naseba Naru (Rei Inoue Solo ver.)
  ??? ??? ??? /

  Autres : ???

  Galerie - Paroles

  Goodies (détails) :

   

  Achat : Régulière A/B/Limitée A/B/SP


  MV :


  votre commentaire
 • Titre original : これからだ!/明日テンキになあれ
  Titre traduit : ???
  Sortie : 28 Mars 2018
  Label : zetima
  Classement, vente : ???
  Autres membres : Ayaka Hirose, Minami Nomura, Sakurako Wada et Rei Inoue.
  Bonus : ???

   

  Contenu :

  Edition : Pistes : Temps : Paroles : Composition : Arrangement :

  Régulière A
  1)Kore Kara da!
  2)Ashita Tenki ni Naare
  3)Kore Kara da! (instru)
  4)Ashita Tenki ni Naare (instru)
  4min52
  4min12
  4min52
  4min12
  Izutsu Himi
  Iijima Ken
  Yoko Kensuke
  Iijima Ken
  Hamada Pierre Yusuke
  Iijima Ken, Sumikama Tomohiro

  Régulière B
  1)Kore Kara da!
  2)Ashita Tenki ni Naare
  3)Kore Kara da! (instru)
  4)Ashita Tenki ni Naare (instru)
  4min52
  4min12
  4min52
  4min12
  Izutsu Himi
  Iijima Ken
  Yoko Kensuke
  Iijima Ken
  Hamada Pierre Yusuke
  Iijima Ken, Sumikama Tomohiro

  Limitée A
  1)Kore Kara da!
  2)Ashita Tenki ni Naare
  3)Kore Kara da! (instru)
  4)Ashita Tenki ni Naare (instru)
  DVD :
  1)Kore Kara da! (MV)
  4min52
  4min12
  4min52
  4min12

  5min49
  Izutsu Himi
  Iijima Ken
  Yoko Kensuke
  Iijima Ken
  Hamada Pierre Yusuke
  Iijima Ken, Sumikama Tomohiro

  Limitée B
  1)Kore Kara da!
  2)Ashita Tenki ni Naare
  3)Kore Kara da! (instru)
  4)Ashita Tenki ni Naare (instru)
  DVD
  1)Ashita Tenki ni Naare (MV)
  4min52
  4min12
  4min52
  4min12

  6min32
  Izutsu Himi
  Iijima Ken
  Yoko Kensuke
  Iijima Ken
  Hamada Pierre Yusuke
  Iijima Ken, Sumikama Tomohiro

  Limitée SP
  1)Kore Kara da!
  2)Ashita Tenki ni Naare
  3)Kore Kara da! (instru)
  4)Ashita Tenki ni Naare (instru)
  DVD
  1)Kore Kara da! (Front Shot Ver.)
  2)Ashita Tenki ni Naare (Front Shot Ver.)
  4min52
  4min12
  4min52
  4min12

  5min03
  4min27
  Izutsu Himi
  Iijima Ken
  Yoko Kensuke
  Iijima Ken
  Hamada Pierre Yusuke
  Iijima Ken, Sumikama Tomohiro

  Event V
  1)Kore Kara da! (Close up)
  2)Ashita Tenki ni Naare (Close up)
  ??? ??? ??? /

  Autres : C'est le premier single sans Rio Fuji, Rena Ogawa et Natsumi Taguchi.

  Galerie - Paroles

  Goodies (détails) :

   

  Achat : Régulière A/B/Limitée A/B/SP


  MV :


  votre commentaire
 • Titre original : 映画&舞台「JKニンジャガールズ」オリジナルサウンドトラック
  Sortie : 6 Septembre 2017
  Label : UP-FRONT WORKS
  Autres membres : Rio Fuji, Ayaka Hirose, Minami Nomura, Rena Ogawa, Natsumi Taguchi, Sakurako Wada, Rei Inoue, Haruka, Mizuki Murota, Nukumizu Yoichi, Hiraga Masaomi, Yasoda Yuichi et Toshimasa Komatsu
  Classement, vente : ???

   

   

  Edition : Pistes : Temps : Paroles : Composition : Arrangement :

  "Régulière"
  1)I Love Ninja Girls -Tokyo vs Osaka-
  2)Saru mo Odaterya Hitottobi
  3)Atama Warukute Kirigakurezu
  4)Saru Kiri, Ki ni Nari Gassen
  5)Tenkousei Mystery
  6)Utaitai Kara OK!
  7)Pachimon Kona mon Nanbo no Monja
  8)I am Ninja Girl
  9)Erabu Mirai
  10)Korezo Shinobi no Renkinjutsu!
  11)Shinpai
  12)Kanashimi no Kakera
  13)Yami ni Nukegake (Movie Version)
  14)Oyajiyashi!
  15)Namba Kyousoukyoku
  16)Seyakate Oyajiyashi!
  17)Nin Nin Taisen Daisharin
  18)Noel de Gojaru
  19)Doushita Mono yara
  20)Kiretsu
  21)Itsuwari no Jibun
  22)A・ya・shi・i...
  23)Iute mo Oyajiyashi!
  24)Hontou no Jibun
  25)Minna ga Iru
  26)Mirai no Jibun
  27)Ee ja nai ka Ninja nai ka (Movie Version)
  28)Pitch Pichi Tomodachi
  2min54
  1min19
  1min35
  2min04
  2min58
  9min18
  Niira Etsuko, Ban Kazuhiko
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  Hoshibe Sho
  Niira Etsuko
  Wada Shunsuke
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  Hoshibe Sho
  Wada Shunsuke
  Wada Shunsuke
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  Kikuya Tomoki, Hoshibe Sho
  Wada Shunsuke

   

  Paroles


  votre commentaire
 • Titre original : 舞台「JKニンジャガールズ」 オリジナルサウンドトラック
  Sortie : 29 Mars 2017
  Label : UP-FRONT WORKS
  Autres membres : Rio Fuji, Ayaka Hirose, Minami Nomura, Rena Ogawa, Natsumi Taguchi, Sakurako Wada et Rei Inoue.
  Classement, vente : ???

   

   

  Edition : Pistes : Temps : Paroles : Composition : Arrangement :

  "Régulière"
  1)I Love Ninja Girls -Tokyo vs Osaka-
  2)Saru mo Odaterya Hitottobi
  3)Atama Warukute Kirigakurezu
  4)Erabu Mirai
  5)Kanashimi no Kakera
  6)Eiga "JK Ninja Girls" no Oshirase Special Talk!
  2min54
  1min19
  1min35
  2min04
  2min58
  9min18
  Niira Etsuko, Ban Kazuhiko Wada Shunsuke Wada Shunsuke

   

  Paroles


  votre commentaire